I made this widget at MyFlashFetish.com.

Saturday, 26 May 2012

ATIKAH BINTI ZAID


Atikah binti Zaid Radhiyallahu Anhu merupakan seorang wanita mukminah, fasih percakapan, penyair dan berkahwin dengan beberapa orang lelaki yang semuanya mati syahid ketika hayatnya.

Beliau terkenal di kalangan sahabat wanita sebagai seorang wanita yang fasih, berkemampuan dalam bersyair dan kekuatan akalnya.  Beliau telah mewarisi perkara tersebut daripada ayahnya, Zaid Ibnu Amru, salah seorang yang telah menghina berhala-berhala kaum Quraisy pada zaman jahiliah.

Dengan mewarisi cara berfikir ayahnya dan akhlak mulia, Atikah binti Zaid menjadi dewasa dan telah mewarisi kefasihan, kemampuan bersyair, kelembutan perasaan, ketajaman hati, kesucian jiwa untuk beriman kerana ketika awal kemunculan Islam di Mekah, dengan pantasnya Atikah mempercayainya.  Kemudian dia memeluk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah.  Ketika perintah berhijrah datang, dia ikut keluar berhijrah.

Ibnu Katsir Rahimahullah menyebut bahawa Atikah adalah salah seorang daripada wanita-wanita yang cantik dan kuat beribadat.  Dia telah berkahwin dengan seorang sahabat ayahnya iaitu Abdullah Ibnu Abu Bakar ash-Shiddiq RA.  Abdullah ikut serta bersama Rasulullah SAW dalam perang Thaif.  Dalam peperangan tersebut dia cedera parah dan akhirnya beliau meninggal secara syahid.

Pernikahan Atikah kali kedua pula adalah dengan Umar Ibnu Khathab.  Kehidupannya bersama suaminya ini dipenuhi dengan keadilan, zuhud dan ibadah.  Sifat-sifat ini semakin membesar dalam dirinya.  Khalifah Umar Ibnu Khathab telah ditikam oleh seseorang ketika beliau sedang solat di masjid.  

Kemudiannya Zubair Ibnu Awwam pula melamar Atikah. Suami ketiga Atikah ini pula terbunuh secara zalim ketika perang Jamal (unta) di Wadi Siba.  Dia telah dibunuh oleh Amru Ibnu Jurmuz tahun 36H.  Setelah berakhir masa iddahnya, Ali Ibnu Abu Thalib pula melamarnya.  Atikah mengutus sepucuk surat yang kandungannya:
      "Ya Amirul Mukminin!  Hanya engkau yang tertinggal dan engkau pemimpin kepada kaum muslimin, sesungguhnya aku bimbang terhadapmu wahai sepupu Rasulullah.  Semua yang berkahwin denganku  akan mati terbunuh."

Atikah binti Zaid telah meratapi mereka semua melalui syair-syairnya.  Dia adalah seorang wanita paling tabah dalam menghadapi musibah.  Dia telah menjadi wanita yang terunggul dengan syair-syair ratapan.  Dia telah mencapai puncak dalam syair ratapan letika dia meratapi pemergian Rasulullah SAW melalui syairnya.

Atikah binti Zaid hidup dengan penuh beribadah dan zuhud sepanjang zaman Khalifah ar-Rasyidin dan pada tahun 40H, Atikah meninggal dunia menuju kepada Penciptanya.  Semoga Allah SWT mencurahkan keredhaan-Nya dan menerangi kuburnya serta diberi kenikmatan bersama orang-orang yang dicintainya.

(Rujukan : Buku Peranan Wanita Pada Zaman Rasulullah)
 Terjemahan oleh Ustaz Johari Yaman 
 Terbitan Nadi Minda Resources


No comments:

Post a Comment