I made this widget at MyFlashFetish.com.

Monday, 8 October 2012

LAILA BINTI ABU HATHMAH

PADA zaman awal kemunculan Islam, sekelompok kaum lelaki dan wanita dengan pantasnya bersatu di bawah satu petunjuk dan agama yang benar.  Salah seorang daripada kelompok itu ialah Laila binti Abu Hathmah Ibnu Huzaifah al-Qurasyiah al-Adawiah.  Isteri seorang sahabat yang mulia bernama Amir Ibnu Rabi'ah RA.  Suaminya adalah sekutu Khathab Ibnu Naufal iaitu ayah kepada Umar Ibnu al-Khathab.  

Pasangan suami isteri Laila dan Amir memeluk Islam sejak sekian lama sebelum Rasulullah SAW masuk ke rumah Arqam Ibnu Abu Arqam dan berdakwah di dalamnya.  Dari pernikahannya itu Laila melahirkan anaknya yang bernama Abdullah Ibnu Amir.

Keimanan kepada Allah SWT memiliki pengaruh yang sangat besar pada jiwa Laila.  Dia selalu melihat dengan cahaya Allah.  Telah menjadi satu kenyataan firasat yang terdetik di dalam jiwa Laila binti Abu Hathmah dengan keIslaman Umar Ibnu al-Khathab.  Dia telah mempunyai firasat bahawa Umar akan memeluk Islam pada ketika semua orang beranggapan bahawa satu hal yang mustahil kalau Umar Ibnu Khathab akan memeluk Islam.  Sesungguhnya hati Laila itu telah berkata benar.  Umar Ibnu Khathab datang kepada Rasulullah SAW dan mengisytiharkan keislamannya.  Ternyata kekerasan dan seksaan yang datangnya daripada Umar Ibnu Khathab tersimpan sumber rahmat dan kasih sayang.

Laila bersama suaminya berangkat bersama kelompok awal yang berhijrah ke Habsyah.  Rombongan ini dipimpin oleh Uthman Ibnu Affan RA.  Ini merupakan hijrah pertama dalam Islam.  Laila binti Abu Hathmah memeluk Islam sejak sekian lama dan ikut berbaiah.  Dia berhijrah dua kali ke Habsyah.  Kemudian berhijrah ke Madinah.  Dikatakan Laila adalah wanita pertama masuk ke Madinah berhijrah dengan menaiki seekor unta.

Laila binti Abu Hathmah memiliki kedudukan yang mulia di sisi Rasulullah SAW.  Baginda sering datang menjenguknya dan bertanya tentang keadaannya.  Kemudian mengarahkan Laila kepada hal-hal yang memberinya kebahagiaan.

Laila selalu memainkan peranannya sebagai seorang sahabat wanita dan sebagai contoh bagi kaum wanita yang lain.  Sumber sejarah tidak menyebut tahun berapa Laila meninggal dunia.  Meskipun demikian hembusan-hembusan wangi daripada sejarah sahabat wanita ini dan firasatnya yang tajam selalu menjadi kenangan kita semua.

Rujukan : Buku Peranan Wanita Pada Zaman Rasulullah
               Terjemahan oleh Ustaz Johari Yaman

No comments:

Post a Comment